Deelname

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van Dagbesteding Uniek heb je een indicatie nodig. Deelnemen kan vanuit PGB (persoonsgebonden budget), ZIN (zorg in natura), WLZ/onderaannemerschap of een deelname kan gefinancierd worden uit eigen middelen. Het aantal dagdelen dat je kunt afnemen is afhankelijk van je indicatie.